Aizverieties

Aizveriet acis nevis durvis


Es teikšu tā..