Niekojam

tā izniekot papīru?!? kad koku paliek mazāk un vispār.


Es teikšu tā..