Vārdiem sietas

mums tās jāpiesien ar vārdiem, lai zinātu, kuras ir MŪSU.


Es teikšu tā..