Nepilnīgi pārbarojies

Pilna mute | vēl vienu? | mhm


Es teikšu tā..