Kafija un Sapņotājs

Pagaidām nav zīmējumi, bet varu piedāvāt citu, mazliet retāku nodarbi – mazliet pārveidot/papildināt foto. Nu to, ko redzējāt iepriekšējo reizi.
Zemāk draudzenes bildētais foto un vēl zemāk foto mazs pārveidojums. Foto nav jauni, bet varbūt laiks salikt arī šeit 🙂
Kafija
un zemāk izmainītais
Sapņotājs


Draugs, uzskaņo savu sirdi

Lūgums uzzīmēt pēc dzejoļa:
Draugs, uzskaņo savu sirdi

Draugs, uzskaņo savu sirdi un pagriez to kaut nedaudz skaļāk!
Es gribu saklausīt Tavus sirdspukstus.
Lai gan jau tagad Tava sirds magnetafona
skaļuma regulēšanas kloķis ir uz atzīmes "MAKSIMUMS".
Es to zinu. Šķiet, es vienmēr to esmu zinājis.
Tā savādā mūzika, ko es dzirdu ikreiz, kad esmu Tavā tuvumā, ir Tava sirdsbalss.
Taču reizēm tā ir manējā. Es mēdzu kļūdīties, tās nošķirot.
Jo arī manai sirdij ir tik līdzīgs kliedziens. No laimes. Un pēc tās.

/Oskars Kaulēns/

Paldies Silvai par lūgumu uzzīmēt šo dzejoli 🙂

Un zemāk Silvas dāvinājums Oskaram:

Draugs, uzskaņo sirdi (Rāmī)