Tavas domu ausis dažreiz dzird citu domas

Mareks RuskulsEs teikšu tā..