Tavas domu ausis dažreiz dzird citu domas

Mareks Ruskuls


Es teikšu tā..