Cūķi

Gaļa nekļuva garšīgāka, kad to otru mājlopiņu nosaucu par Super-Cūķi. Pat sliktāk: sivēns kļuva iedomīgs..

Paraksts: “Gaļa nekļuva garšīgāka, kad to otru mājlopiņu nosaucu par Super-Cūķi. Pat sliktāk: sivēns kļuva iedomīgs..” (pagarš sanāca paraksts. Nu da lab. Pēdējais teikums paskaidrojošs – to varētu ņemt ārā).

Aizceļoja uz “Zemgales Ziņas”.


Brauciens dzērumā

Tiesības dzērumā
Bildes paraksts:
"Man ir Dieva tiesības,
Kad es pālī baigā.
Bet, no rīta mostoties,
Manī nevainība staigā..
"
Tas iet uz "Zemgales Ziņām". Stāsts par to, ka tos autobraucējus, kuri braukuši dzērumā, liek karcerī bez apelācijas iespējām. Tad nu šiem šoferiem radies protests par to, ka nevar pārsūdzēt tiesas/policista lēmumu. Varbūt arī tur ir kāda taisnība, bet sēsties pie stūres dzērumā?