pieni

Piena ceļš biedzies

Piena ceļš beidzies .

par piensaimnieku problēmām.