Sākumskola galā. Laiks iet skolā.

Mareks Ruskuls | prese


Es teikšu tā..