Parunā ar mani, Neskatoties acīs. Tu ar savām acīm – Iekšienē man racies.

Mareks Ruskuls


Es teikšu tā..