galināt ir viegli

Mareks Ruskuls | globālā sasilšana


Es teikšu tā..