Dažreiz tie, kas mucās redz dadz, daudz tālāk

Mareks Ruskuls | Blociņš Nr.20Es teikšu tā..