Bars debīls. | Māca man bēgt | Es tomēr gribu | Cīnīties spēt

Mareks Ruskuls | Blociņš Nr.20


Es teikšu tā..