Dzīvs un neizrunāts

Sadzīvot ar neizrunāto


Es teikšu tā..