vēl rīt

esmu jau aizrijies vairākas reizes, bet nevaru apstāties.


Es teikšu tā..