mazliet piedzimu

es mazliet piedzimu, tev piedzimstot. un sakārtoju mūsu māju. / es mazliet pieaugu, tev pieaugot. un izaudzēju garu bārdu. / es mazliet nomiršu, tev nomirstot.


Mazliet līdzīgi ieraksti:

Es teikšu tā..