bara bara bara pēdas

man baru vairs nevajag. / es gribu redzēt, / kur paliek manas pēdas


Es teikšu tā..