Literatūras un kultūras žurnāls "SANS" no Las.am

Piedalos “Sans” (literatūras un kultūras žurnāls) pirmajā numurā.
Tavs ceļš noteikti var iet caur grāmatām!
https://las.am/lv/e-content/sans-nr-1


Mazliet līdzīgi ieraksti:

One Reply to “Literatūras un kultūras žurnāls "SANS" no Las.am”

Es teikšu tā..