Nāve piešķir

Nāve piešķir spēlei un varonībai īsto jēgu.. (c) Albērs Kamī


Es teikšu tā..