Rokas domu sietas

domām patīk sasiet rokas


Es teikšu tā..