One Reply to “Sarežģīts skaidrprātis”

Es teikšu tā..