Līdzības

Mēs meklējam atšķirības citos, lai pasmietos, kaut gan meklēt vajadzētu līdzības un tad - ha ha ha


Es teikšu tā..