2 Replies to “Klusi gudra

  1. Nospiežot bultiņu uz nākamo bildi, vairs bultiņas nav. Nav labi, nevar pēc kārtas zīmjumus skatīties…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *