Paliek mājās

mājas ir ne tikai vieta, kur atgriežas, bet arī vieta, kur paliek, iesūno, iestigst, iesprūst


4 Replies to “Paliek mājās

Es teikšu tā..