Bars klāt

ak, dievs! bars klāt.


2 Replies to “Bars klāt

Es teikšu tā..