Ja tas nebūtu Tu Pats

ej parunā ar dievu - | viņš Tevi uzklausīs. | jo neba viņš klausītos, | ja nebūtu Tu Pats.


Mazliet līdzīgi ieraksti:

Es teikšu tā..