3 Replies to “Kas notiek vienreiz

  1. “Var notikt” būtu pareizāk, jo šādā tulkojumā frāze ir aplama. Angliskais variants ir vienīgais pareizais, jo angliski tas skan tāpat. Krievu variants ir tulkkojums no latviešu valodas. Žēl, ka tas ir zīmējums, ko tik viegli nevar mainīt kā ar datoru radītās lietas. Varbūt arī par laimi. 🙂

Es teikšu tā..