Jau patīk citur

Man patīk dzīve. | Man patīk mirt. | Man patīk mirstot | Jau citur dzimt.


Es teikšu tā..