Drošībai

Stabilitāte nav galvenais drošībai


Es teikšu tā..