Great minds

<a href="http://anonims.klab.lv/" title="anonīms">http://anonims.klab.lv/</a>::"Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people." - Admiral Hyman G.Rickover


Mazliet līdzīgi ieraksti:

4 Replies to “Great minds

Es teikšu tā..