Putnu globālās pārdomas

Nebijusi Putnu Sapulce | Parasti Daba ir mums likusi mainīties.. Bet šoreiz Cilvēks! Pagrieziet gadalaiku pulksteņus!
Paraksts:"Parasti Daba ir mums likusi mainīties.. Bet šoreiz Cilvēks! Pagrieziet gadalaiku pulksteņus! "


Es teikšu tā..