Ideāls

Ja Tu zinātu ideāla seju? / A: Tas nebūtu ideāls.


Mazliet līdzīgi ieraksti:

Es teikšu tā..