3 Replies to “Balsties

  1. asociācijas ar milzi no Kārļa Skalbes pasakas. milzis tikai tad bija laimīgs, ja viņam bija kalns, ko nest. kalns izauga uz viņa, bet uz kalna — dzīvība.

Es teikšu tā..