Cilvēcei starts

Varbūt man ir cita ideja kā aizsākās cilvēce..?


Es teikšu tā..