nav klusuma

Kad nav neviena, klintis pašas sasaucas


Es teikšu tā..