Spējraisis

Turpinam vēl ar gada vārda pretendentiem, kas tika ilustrēti.
Spējraisis – no vārda “coach” (treneris). Un ļoti cieši saistīts ar “Life Coaching”.
Spējraisis