bara bara bara pēdas

man baru vairs nevajag. / es gribu redzēt, / kur paliek manas pēdas

Mazliet līdzīgi ieraksti:

Es teikšu tā..